Eva Edler - mozaika + tavené sklo

" I am still learning "

Michelangelo Buonarroti


Jak to vlastně všechno začalo? Jedním kurzem u akademické malířky, české sklářské výtvarnice Jany Mihulové . Přišla jsem na kurz vitráže a odcházela s myšlenkou proč nezkusit mozaiku. Má cesta pokračovala do zahraničí -  do Itálie a do Anglie, kde jsem se dostala ke skvělým mozaikářským mistrům . Později jsem se začala zajímat o fusing - tavené sklo, Ve chvíli, kdy jsem si koupila svoji první pec a mohla tak experimentovat, jsem sklu naprosto propadla.  Velké dík patří mým učitelům Miriam di Fiore z Itálie a Martinu Cheekovi z Anglie.

..... a tak si plním své sny :-)

Na následujících stránkách si dovoluji představit něco málo z mé tvorby.

Jsem členkou Contemporary Glass Society v Anglii a držitelkou certifikátu Krkonoše - originální produkt